Pagalbos telefonas +370 640 47755

Susipažinkite – Anoniminiai Alkoholikai

JŪS apsilankėte Anoniminių alkoholikų draugijos Lietuvoje, Kauno regiono AA tarnybos 
tinklapyje, tik Jūs pats galite nuspręsti, ar norite būti Anoniminių alkoholikų 
draugijos nariu,– jei galvojate, kad tai Jums gali padėti.

A n o n i m i n i a i   a l k o h o l i k a i (AA) –

tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.
  • Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti .
  • Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojamojo, nei nario mokesčio. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų.
  • Anoniminių alkoholikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikyba, organizacijomis ir įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.
  • Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę.
versta iš “A.A. Preamble”. “A.A. Grapevine Inc.” leidus,
visos autoriaus teisės priklauso “A.A. Grapevine Inc.”
(Copyright © by the A.A. Grapevine Inc.)
 

 Mes susibūrėme į AA, kadangi nebegalėjome kontroliuoti savo gėrimo. Mes vis dar negalėjome prisipažinti, kad niekuomet nebegalėsime saikingai gerti. Po to išgirdome iš AA narių, kad mes esame ligoniai. Sužinojome, kad daugybė žmonių lygiai kaip ir mes kenčia dėl kaltės, baimės, vienatvės, beviltiškumo jausmų. Sužinojome, kad šie jausmai mus lydi dėl to, kad mes sergame alkoholizmu.

Spręskite patys

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą.

Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame, kreipkitės į artimiausią AA grupę arba paskambinkite mums:

Pagalba Kauno regione telefonu Nr. +37064047755

Informacija apie AA grupes Lietuvoje telefonu Nr. +37068505191

Išsami informacija apie AA draugijos veiklą Lietuvoje tinklapyje   http://www.aalietuvoje.org/