Pagalbos telefonas +370 640 47755

Laiškas moteriai alkoholikei

Margaret Lee Runbeck

Moteriai, kuri geria ir yra linkusi manyti, jog turi problemą

Jei aš būčiau tavo kaimynė ir matyčiau, kaip tu narsiai ir beviltiškai kovoji su savo negalia, ir kreipčiausi į tave tuokart, kai mes neišvengiamai susitinkame, aš neišdrįsčiau tau pasakyti to, ką dabar noriu pasakyti. Tu ir neleistum kalbėti – bijotum manęs. Tu pamanytum, kad aš esu iš tų, susimokiusiųjų prieš tave kartu su visu pasauliu, ir nekęstum manęs, kad aš nutuokiu apie tavo slepiamą baisą kančią.

Jeigu mes pažiūrėtume viena kitai į akis, aš nežinočiau kaip tau parodyti, kad jaučiu tau simpatiją. Aš negalėčiau pasakyti, kad nerandu tavyje nieko, ką turėčiau smerkti, pajuokti ar niekinti; tu neleistum man kalbėti apie tavo pražūtingą negalią. Mes abi apsimestume, kad ji neegzistuoja.

Todėl aš turiu tau parašyti. Aš rašau tau laišką, kuri tu rasi saugiai padėtą ir paslėpsi, kad jo nepamatytų tavo šeima, ir tik vėliau jį perskaitysi.
žiūrėti  daugiau

Ar daug AA narių yra moterų alkoholikių?

Moterų, kurios kreipiasi į AA, kad gydytųsi nuo alkoholizmo, skaičius kasdien didėja. Šiuo metu moterys sudaro maždaug trečdalį visų draugijos narių, jų nuolat daugėja ir tarp naujokų. Kaip ir vyrai, moterys alkoholikės atstovauja be išimties visus visuomenės sluoksnius, pačius įvairiausius alkoholizmo atvejus ir stadijas.

Sakoma, kad požiūris į geriančias moteris yra blogesnis negu į geriančius vyrus, todėl nenuostabu, kad kai kurios moterys alkoholikės mano, jog jos yra išankstinės nuomonės aukos. AA neskirsto alkoholikų į vyrus ir moteris. Visose grupėse moterys ir vyrai yra absoliučiai lygūs – visi besikreipiantys į AA pagalbos, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, amžiaus, visuomeninės ir materialinės padėties, visada gali tikėtis supratimo ir paramos.

 Ištrauka iš brošiūros “AA: 44 klausimai“

Jeigu jus traukia alkoholis arba ta trauka kelia jums rimtą nerimą, tai gal bus įdomu susipažinti su AA veikla ir mūsų siūloma programa gydytis nuo alkoholizmo. Gal būt perskaitęs šią brošiūrą jūs nuspręsite, kad AA jums netinka. Tokiu atveju mes patariame pasinaudoti čia pateikta informacija ir po to savarankiškai ir objektyviai pažvelgti į savo potraukį alkoholiui. AA nariais yra tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie nustojo gerti ir dabar gyvena normalų, t.y. sveiką ir blaivų gyvenimą. Atminkite, kad jeigu jūs norėsite ateiti į AA draugiją, mes jūsų mielai laukiame,  kreipkitės į artimiausią AA grupę arba paskambinkite mums

Pagalba Kauno regione telefonu Nr. +370 640 47755

Informacija apie AA grupes Lietuvoje telefonu Nr. +370 685 05191

Išsami informacija apie AA draugijos veiklą Lietuvoje tinklapyje  http://www.aalietuvoje.org/