Pagalbos telefonas +370 640 47755

Atviri AA susirinkimai

Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas
perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.
Penktoji AA Tradicija
Šiam tikslui pasiekti Anoniminiai alkoholikai rengia uždarus ir atvirus susirinkimus.

Atviri susirinkimai Kauno regione
Atviri susirinkimai Lietuvoje

.

 plakatas AA

Kas yra atviri susirinkimai ?

Atviras AA susirinkimas yra toks susirinkimas, kur gali dalyvauti kiekvienas pageidaujantis (nesvarbu ar jis alkoholikas, ar ne). Vienintelė jo priedermė – neskelbti už susirinkimo durų dalyvavusiųjų AA narių vardų.
Paprastai kiekviename susirinkime būna vedėjas ir keli pranešėjai. Vedėjas pradeda ir užbaigia susirinkimą ir suteikia žodį pranešėjams. Kalba paprastai tik AA nariai. Jie pasakoja apie savo girtavimo patirtį ir apie tai, kas juos atvedė pas AA, kartais pasakoja, kaip jie suvokia sveikimo programą, arba apie tai, ką jiems duoda blaivus gyvenimo būdas.