Pagalbos telefonas +370 640 47755

Susirinkimai Kauno regione

Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas–
perduoti savo patirtį dar kenčiančiam alkoholikui.
Penktoji AA Tradicija
Šiam tikslui pasiekti Anoniminiai alkoholikai rengia uždarus ir atvirus susirinkimus.

Kas yra uždari susirinkimai ?

Uždaruose susirinkimuose dalyvauja tik vietinės AA grupės nariai arba šioje vietovėje esantys kitų grupių nariai. Uždarų susirinkimų tikslas – suteikti AA nariams galimybę aptarti konkrečiai jų alkoholizmo stadiją, kitaip tariant, tai, ką iš tikrųjų galėtų suprasti tik alkoholikai.

.

 plakatas AA

Šie susirinkimai vyksta kuo laisvesnėje atmosferoje, ir kiekvienas grupės narys gali nesivaržydamas dalyvauti pokalbyje. Uždari susirinkimai ypač svarbūs naujiems AA nariams, kadangi būtent tokiuose susirinkimuose jie gali užduoti pačius skaudžiausius klausimus ir pasimokyti iš patirties tų alkoholikų, kurie jau turi sveikimo nuo alkoholizmo patirties.
Tik Jūs pats galite nuspręsti, ar Jums reikalingi AA. Pasistenkite atvirai apie tai pagalvoti. Jeigu manote, kad Anoniminiai alkoholikai gali Jums padėti, mes džiaugsimės galėdami Jums parodyti, kaip mes patys nustojome gerti. Apsilankykite pas mus, susirinkimai Kauno regione vyksta:
AA nežada išspręsti visų Jūsų problemų. Bet galime Jums parodyti, kaip mes mokomės gyventi negerdami kasdien, po vieną dieną. Mes susilaikome nuo pirmos taurelės. Jeigu nebus pirmos, tai nebus ir dešimtos. Nustoję gerti pamatėme, kad mūsų gyvenimas pasidarė kur kas pavaldesnis.